Of 474 Niue households surveyed in the 2006 Census of Population and Housing, 205 or 43.2%
were bilingual (Vagahau Niue and English); only 36.9% or 175 spoke Vagahau Niue. Whilst
results revealed a bilingual Niue population, the number of households speaking English only is
also increasing. The last Niue Census of Population and Households conducted in September
2011, resulted with the increase usage of Vagahau Niue to 45.9% and bilingual down to 31.6%.
One interesting fact revealed was the increase usage of other languages from 4.6% in 2006 to
6.4% in 2011. The total households surveyed in 2011 were 477.
This will be challenge to the Department who now have a mandate to address these issues under
the Vagahau Niue Act 2012.
Mai he fā e teau mo e fitugofulu ma fā (474) e kaina ne putoia ki loto he Totouaga Puke Tagata
Niue he tau 2006, ua e teau mo e lima (205) po ke fāgofulu ma tolu poini ua e pasene (43.2%) ne
vagahau Pelitania mo e Niue. Ko e 175 nī e kaina po ke tolugofulu ma ono poini hiva (36.9%) ne
vagahau Niue. Pete kua kitia mai he kumikumiaga na e malolō he ua e vagahau ne vagahau he
tau tagata, kua kitia foki e malikiti hake he tau numela ne vagahau Pelitania nī hokoia. Ko e
Totouaga Puke Tagata he tau 2011 ne fakahoko he mahina Sepetema kua fai malikiti hake e
fakaaoga he Vagahau Niue ke he 45.9% mo e vagahau ua e vagahau (Niue mo e Pelitania) kua
to hifo ke he 31.6%. Ko e taha kitiaaga foou foki ke he totouaga na, ko e malikiti hake he
fakaaogaaga he falu a vagahau mai he 4.6% he tau 2006 ke he 6.4% he tau 2011. Ko e katoatoa
he tau kaina ne putoia ke he totouaga nai ko e 477.
Ko e paleko a nai ke he Faahi Gahua mo e kua fai fakatokaaga mai he Fakatufono Tohi
Vagahau Niue 2012 ke lagomatai aki e tau kitiaaga nei.